Zesumme mam Proffechouer hunn "Die Singenden Primaner" an d' ”Classe Jeunes Adultes" am Kader vum "Gesank am Gank" während der der Paus Lidder mat originellen Texter virgedroen an domadder eng Astëmmung op Chrëschtdag gemaach.